Tautas mākslinieces Laimutes Širvidienes zīmējumu izstāde

Izstādes

Tautas mākslinieces Laimutas Širvydienes grafikas darbu izstādē apskatāmi pirmatnējās mākslas stila grafikas darbi, kas ataino Lietuvā notiekošos notikumus. Viņas grafikas tehnika un pilnveidotais unikālais vides atveides stils ik gadu piesaista ne tikai Lietuvas, bet arī ārvalstu mākslinieku interesi.