Personas datu aizsardzība

Radvilišķu tūrisma informācijas centrs apstrādā personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību personas datu apstrādē un par šādu datu brīvu apriti un kas atceļ Direktīvu 95/46/EK).

Šī vietne neapkopo un neuzglabā jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad jūs pats izvēlaties tos mums atklāt. Ja jūs brīvprātīgi sniedzat savus personas datus, apmeklējot mūsu vietni, tie tiks izmantoti tikai konkrētajam mērķim. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja pieteikt nepareizus datus un Radvilišķu tūrisma informācijas centrs apņemas tos labot.

Ikvienam klientam, kurš ir sazinājies ar norādītajiem kontaktiem, ir iespēja saņemt detalizētu informāciju par to, kādus personas datus apstrādā Radvilišķu tūrisma informācijas centrs un ir tiesības pieteikties uz savu datu dzēšanu no Radvilišķu tūrisma informācijas mājaslapas sistēmas. Centrs.

Ja Jums ir šaubas, ka Radvilišķu tūrisma informācijas centrs apstrādā Jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības likumdošanas prasības, lūdzam sazināties ar Radvilišķu tūrisma informācijas centru pa tālruni: +370 422 65493, e-pasts: pa pastu uz [email protected] . Ja persona nepiekrīt Radvilišķu tūrisma informācijas centra atbildei, tā var vērsties Datu valsts inspekcijā (VDAI), L. Sapiegos ielā. 17, 10312 Viļņa, tālrunis: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-pasts e-pasts [email protected].

 

Informācija atjaunota 17.10.2022