ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Edukacijos

Ankstyvosios intervencijos programa. Programa skirta 12 - 18 metų januoliams, ekperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar kitas pssichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką). Užsiėmimai planuojami lnuo lapkričio mėnesio.