Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui – 30

Parodos

Parodoje: muziejaus kūrimo, istorijos, veiklos ir nuveiktų darbų atspindžiai.