LEIDINIŲ PARODA "LIETUVIŠKO ŽODŽIO SERGĖTOJAI"

Parodos

Leidinių paroda "Lietuviško žodžio sergėtojai", skirta knygnešio bei spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienoms.