Šeduvos miestas ir miestiečiai

Parodos

Parodoje: kartografijos bei ikonografijos šaltiniai, atspindintys Šeduvos miesto urbanistinę ir architektūrinę raidą, akcentuojantys paveldo objektus, pristatantys įvykius, veiklas, žmones.

Lankymas:

šeštadieniais 9.00-13.00

arba iš anksto susitarus

tel. 8422 56110