Tautodaili-ninkės Jadvygos Kurmanskie-nės darbų paroda

Parodos

Parodoje: tautodailininkės Jadvygos Kurmanskienės keramikos darbai.

Eksponuojama Burbiškio dvaro istorijos skyriaus edukacinėje erdvėje.