„SLAPTA LIETUVIŠKA XIX AMŽIAUS VAKARONĖ“

„Skėmių traktieriuje" Jūs ir Jūsų svečiai pateksite į... praėjusį amžių. Šeimininkė Morta Jus susodins, istorijų paporins, midaus parūpins. Gaspadinės senoviškais valgiais pavaišins. Pamatysite slaptą, nuotaikingą liaudišką vaidinimą pagal kunigo Matulio pjesę, o keli iš Jūsų ir patys pabūsite artistais. Lietuviškai dainuosite ir šoksite kartu su Vaciuliu, grojant muzikantams, tik reikės dairytis, kad žandarai neužkluptų...

Atsiliepimai

Komentuoti