ŠEDUVOS ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIA

Bažnyčios

Tai – seniausias Šeduvos kultūros paveldo objektas ir vienas vertingiausių Lietuvos sakralinės architektūros kūrinių. Bažnyčia pastatyta XVII a. vid. Renesansinė, turi baroko bruožų, kryžminio plano, su pusapskrite apside, žemomis zakristijomis, dvibokštė.

Pastato interjeras turtingas ir gražus. Bažnyčia trijų navų su penkiais altoriais. Vieni altoriai yra baroko, o kai kurie – pseudobaroko stiliaus, tačiau kiekvienas harmoningai derintas prie bendro interjero stiliaus. Šventoriaus tvora – akmenų mūro. Jame palaidotas klebonas prelatas Mykolas Karosas (1878–1955), kunigas Augustinas Pranskietis (1886–1986).

Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo katalikų bažnyčia – viena iš aštuoniolikos rajone esančių bažnyčių ir viena iš penkių, įtrauktų į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių sąrašą.

Atsiliepimai

Komentuoti