ŠIAULĖNŲ BUVUSI DVARO SODYBA

Dvarai

Dvaras minimas nuo 149 m., kai priklausė Žemaitijos seniūnams Kesgailoms. Iš jų XV a. pab. ar XV a. pr. dvarą paveldėjo Butrimaičiai, o iš jų – Šemetos. Į pastatą vedė dideli mediniai laiptai, esantys tarp dviejų paklėčių.  

Priemenėje stovėjo dvi didelės krosnys. Dešinėje buvo platūs laiptai su turėklais, vedantys į didelę svetainę–valgomąjį. Čia stovėjo dažytųkoklių krosnis su herbais, bufetas, virš kurio – balkonas muzikantams. Pastatas turėjo apie keturiasdešimt langų.

1857 m. Jonas Šemeta fundavo dabartyinės Šiaulėnų bažnyčios statybą. Be rūmų oranžerijos– oficinos junginio dar išlikęs svirnas, koplytstulpis, kalvės griuvenos.

Atsiliepimai

Komentuoti