ŠIAULĖNŲ KRAŠTO MUZIEJUS

Muziejai

Šiaulėnų krašto muziejus įsikūręs sename, prieškario laikus menančiame name. Pastato centrinėje dalyje išlikusi autentiška virtuvė su duonkepe krosnimi bei kaminu, kuriame buvo rūkoma mėsa.

Viena iš salių skirta kraštiečiams, broliams Baliui ir Jonui Buračams: Balys – garsus fotografas, kraštotyrininkas, pedagogas, Jonas – dailininkas. Atskiras kambarys skirtas Vladui Tiškui, garsiam Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjui (tame kambaryje jis ir gyveno). Antrame aukšte pristatoma sukaupta medžiaga apie šio krašto iškilius žmones, eksponuojami buities daiktai.

Muziejaus lankymas – iš anksto susitarus.

Atsiliepimai

Komentuoti