VERDENĖS ŠALTINIS

Gamta

Radviliškio rajone esantis nekilnojamojo kultūros paveldo objektas  – Verdulių šaltinis. Šis mitologinis šaltinis yra 0,3km. į vakarus - šiaurės vakarus nuo Arimaičių ežero. Dar XX a. pradžioje čia žmonės melsdavęsi, į šaltinį mesdavę aukas (moneta, kiaušinius), tikėję vandens gydomaja galia taip pat  pasakojama, kad šaltinis – tai ašaros mergaitės, kurią nuskriaudė ponaičiai ir kuri paskui iš to sielvarto pavirto akmeniu.

Atsiliepimai

Komentuoti