BAISOGALOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA

Bažnyčios

Karalius Žygimantas Augustas 1539 metais paskelbė dokumentą apie Baisogalos parapijos steigimą, bažnyčiai dovanojo 50 valakų žemės. Pradžioje Baisogaloje stovėjo medinė koplyčia, vėliau – kryžiaus plano bažnyčia, kuri sudegė. Baisogalos dvaro sodybos savininkas Vladas Komaras buvo labai turtingas žmogus ir turėjo gerų ryšių carinės Rusijos valdžioje, todėl 1877 metais jis gavo leidimą iš paties Rusijos vidaus reikalų ministro statyti naują mūrinę bažnyčią.

Bažnyčia turi neoromaninio stiliaus, neogotikos, neorenesanso architektūros bruožų su priestatais, vienabokštė. Fasadų kampuose stiebiasi bokšteliai. Šventorius apjuostas aukšta akmenų ir plytų mūro tvora. Pagrindinis akcentas, į kurį krypsta daugelio akys, yra mauzoliejus. Žinoma, kad tai – senoji kapinių vieta. Šiandien – tai vieta po dabartinės bažnyčios presbiterija. Ant balto marmuro plokščių esantys aukso spalvos lenkiški užrašai žymi Komarų šeimos mirusiuosius.

Atsiliepimai

Komentuoti