GRINKIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIA

Bažnyčios

1866 m. architektas Dmitrijevas parengė projektą, o statyti pradėta 1884 m. Statybai vadovavo šveicaras Lemanas. Nuo 1804 m. veikė parapinė mokykla. Grinkiškio vikaras Vincentas Moisiejus 1863 m. išėjo į sukilimą ir dingo be žinios. Bažnyčia 1944 m. sudegė, sugriuvo bokštų viršūnės. Klebono Mykolo Gobio rūpesčiu 1947 m. atstatyta. Bažnyčios šventoriuje yra palaidoti buvę šios parapijos valdytojai, kunigai ir žymesni parapijonys. Šventorius apjuostas mūrine tvora.

Atsiliepimai

Komentuoti