LINKAIČIŲ GINKLŲ DIRBTUVĖS

Istorija

Linkaičių gamyklos, vadinamos ginklų dirbtuvėmis projektavimo darbai pradėti 1935 m. Dirbtuvės pradėtos statyti 1936 m. Lietuvos kariuomenės vadovybės sprendimu netoli Linkaičių geležinkelio stoties, Karčiamų kaime. Pastatyti 96 atskiri statiniai. Statybos iniciatorius – Lietuvos kariuomenės ginklavimo vadybos viršininkas generolas Motiejus Pečiulionis. Projekto autorius – architektas Bronius Elsbergas. Dirbtuvės pradėjo veikti 1937 m. Linkaičių artilerijos dirbtuvės buvo viena moderniausių ginkluotės įmonių Europoje. Dirbtuvėse buvo gaminami šaudmenys ir ginklai Lietuvos kariuomenei. Įmonės teritorijoje buvo įrengti keturi skirtingo rėžimo rajonai. Sprendžiant socialinius klausimus, pastatyta valgykla, ambulatorija, parduotuvė. Suprojektuota 200 individualių namukų darbininkams apgyvendinti. Linkaičių dirbtuvių veiklą nutraukė bolševikų okupacija – 1940 m. darbai sustabdyti. Prasidėjus karui, traukdamiesi sovietų armijos kariniai daliniai dalį dirbtuvių pastatų susprogdino. Užėmę Linkaičius, vokiečiai dalį mašinų išvežė į Minską ir Rygą, dalį perkelė į Kauno ginklų dirbtuves. Pokaryje visa ši teritorija priklausė sovietų armijai. Šiuo metu dalis patalpų privatizuota.

Atsiliepimai

Komentuoti