PAMINKLAS ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Paminklai

Šis Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui skirtas paminklas pastatytas 1928 m. 1964 m. jis buvo nugriautas, 1989 m. Sąjūdžio Baisogalos grupės iniciatyva bei miestelio gyventojų aukomis atstatytas. Skulptorius – Vytautas Čepas.

Šiandien Baisogalos miestelio centre stovintis paminklas – autentiškas senajam. Jis sumontuotas iš keturių kubo formos vienas ant kito sudėtų skirtingų dydžių blokų. Apatinio kubo fasadinėje pusėje iškaltas užrašas „Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės“, antroje pusėje – „Garbingiems didvyriams Tėvynės sūnums“, trečioje – „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“, ketvirtoje – „Kapuose ilsisi 15 karių, žuvusių kovose su bermontininkais 1919 m.“

Antrojo kubo fasadinėje šoninėje pusėje iškalta gynybos emblema – kardas ir kalavijas, antroje – Baisogalos herbas ir paminklo pastatymo data, trečioje – Gediminaičių stulpai, ketvirtoje – Vytis, o ant jo – kryžius.

Atsiliepimai

Komentuoti