SENOSIOS RADVILIŠKIO RAJONO KAIMŲ KAPINĖS

Kapinės

Kontaktai

Mokslinį žinyną –„Senosios Radviliškio rajono kaimų kapinės" parengė: Laura Prascevičiūtė; Rita Regina Trimonienė.

Žinynas aktualus paveldo specialistams, akademinei visuomenei ir vietos bendruomenėms, žemių savininkams, specialistams, dirbantiems
su žemėtvarkos, statybų ir kitais darbais, taip pat visiems, kurie domisi krašto praeitimi. Tikimasi, kad žinynas duos pradžią
dar gilesniems ir visapusiškesniems kaimo kapinių ir kaimų istorijos tyrimams ne tik Radviliškio, bet ir kituose Lietuvos regionuose.

http://file:///C:/Users/Default.DESKTOP-HVASTTV/Downloads/Radviliskio%20rajonu%20kaimu%20kapines%20(7).pdf

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti