ŠAUĻĒNU ŠEMETU DZIMTAS KAPELA-MAUZOLEJS

Pieminekļi

Romantisma laikmeta kapela, kurai piemīt izteiktas neorenesanses iezīmes, 1850. gadā uzbūvēta par Diktarišķu muižas īpašnieka Joza Šemetas līdzekļiem. Kapela ir arī Šemetu dzimtas mauzolejs. Kapelas pagrabā ir kolumbārijs ar 24 nišām, kur mūžīgā mierā dus Šemetu dzimtas pārstāvji. Lietuvā šādi kolumbāriji sastopami visai reti. Kapela iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā, renovēta 2012. gadā.

Atsauksmes

Komentēt